ส่วนประกอบที่สำคัญ

วิตามินบี 3 0.012 % / วิตามินบี 5 0.004 %
วิตามินบี 6 0.004 % / วิตามินบี 12 0.0012 %
ไฟเบอร์ 1% / ทอรีน 0.532 %
อินโนซิทอล 0.532 % / น้ำตาล 8 %
เจือสีธรรมชาติและแต่งกลิ่นสังเคราะห์ ใช้วัตถุกันเสีย
วิตามินบี 3 0.012 %
วิตามินบี 5 0.004 %
วิตามินบี 6 0.004 %
วิตามินบี 12 0.0012 %
ไฟเบอร์ 1%
ทอรีน 0.532 %
อินโนซิทอล 0.532 %
น้ำตาล 8 %